ระบบสื่อสาระองค์ความรู้

536

สื่อการเรียนรู้
Media

ดูทั้งหมด

151

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
Knowledge

ดูทั้งหมด

373

งานวิจัย
Research

ดูทั้งหมด

155

ผลงานสร้างสรรค์
Creative Arts

ดูทั้งหมด

0

ศิลปนิพนธ์
Art Thesis

ดูทั้งหมด

134

วิทยานิพนธ์
Thesis

ดูทั้งหมด

ข่าวล่าสุด

สื่อยอดนิยม 4 อันดับ

บทความแนวทางการเสนอหัวข้อวิจัย/สร้างสรรค์ให้ได้รับทุน

3516 / 15/03/2562

แนวทางการเสนอหัวข้อวิจัย/สร้างสรรค์ให้ได้รับทุน Good practice for proposing topics for research / creation to receive scholarships นางสาวชัญญาภัค แก้วไทรท้ว...

ดอกไม้ประดิษฐ์จากขนมปัง

2024 / 15/03/2562

นำขนมปังที่หมดอายุแล้วมานวดกับกาวลาเท็กซ์และแป้งมัน แล้วนำมาใส่สี (สีน้ำ) ตามความพอใจ เสร็จแล้วนำมาปั้นใ...

ลายลมพัดพร้าว

1610 / 15/03/2562

การบรรเลงโปงลาง ลายลมพัดพร้าว...