You are here :


วิทยานิพนธ์

ชื่อวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้แต่ง ประจำปี เอกสาร
กลวิธีการละเล่นกระตั้วแทงเสือ
THE KRATUA THAENG SUA (THAI TRADITIONAL MARTIAL PLAY)
อชิระ ทิศาภาคย์ 2564
กลวิธีการละเล่นกระตั้วแทงเสือ
2
เพลงขับร้องสำหรับเด็กของนายฉันท์ ขำวิไล
CHILDREN’S SONG OF CHAN KHAMWILAI
นพัชรฐา ลิ่มหลัก 2563
เพลงขับร้องสำหรับเด็กของนายฉันท์ ขำวิไล
1
การขับร้องประกอบการแสดงละคร เรื่อง มโนห์รา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
VOCAL MUSIC FOR THE THEATRE IN THE MANORA EPIC PERFORMED IN THE ROYAL CREMATION CEREMONY OF HIS MAJESTY KING BHUMIBOL ADULYADEJ THE GREAT
อรอนงค์ จตุรภัทรพร 2563
การขับร้องประกอบการแสดงละคร เรื่อง มโนห์รา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
0
เพลงทับกับการเชิดรูปฤๅษี รูปพระอิศวร รูปปรายหน้าบท คณะหนังสุมล ศ.ประทุม จังหวัดนครศรีธรรมราช
THE THAP RHYTHMIC PATTERNS FOR THE SHADOW PLAY IN THE ACTS OF THE ROOP RUESI, THE ROOP PHRA ISUAN AND THE ROOP PRAI NA BOT BY SUMON SO PHATHUM SHADOW PLAY TROUP IN NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE
สุจิตตรา มินา 2563
เพลงทับกับการเชิดรูปฤๅษี รูปพระอิศวร รูปปรายหน้าบท คณะหนังสุมล ศ.ประทุม จังหวัดนครศรีธรรมราช
0
โครงสร้างและกระบวนท่ารำโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง
THE STRUCTURE AND THAI DANCE MOVEMENT AS MONKEY POSTURE ACCORDING
ทรงเกียรติ แซ่ตั้ง 2563
โครงสร้างและกระบวนท่ารำโขนตัวลิงในการติดตามไล่จับตัวนาง
1
คุณลักษณ์ของพระเอกหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น
THE CHARACTERISTICS OF THE MALE PROTAGONIST IN THE MOLAM RUANG TO-KLON BASED ON THE KHON KAEN STYLE
สันติ ยศสมบัติ 2563
คุณลักษณ์ของพระเอกหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น
0
การดำเนินทำนองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน
THE MELODIC ORGANISATION OF THE RANAT EK IN PHLENG RUANG CHING CHANG PRASAN-NGA BASED ON SAKCHAI LADDAORN’S STYLE
ประวุฒิ อ่าพุทรา 2563
การดำเนินทำนองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน
0
ดนตรีและการขับร้องประกอบการแสดงโขนพระราชทาน ชุดศึกมัยราพณ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
MUSIC AND SINGING IN THE ROYAL KHON PERFORMANCE IN THE BATTLE OF MAIYARAP EPISODE UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HER MAJESTY QUEEN SIRIKIT THE QUEEN MOTHER
ลัดดาวัลย์ โพธิวงษ์ 2563
ดนตรีและการขับร้องประกอบการแสดงโขนพระราชทาน ชุดศึกมัยราพณ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0
กระบวนท่ารำถวายมือแก้บน บูชาหลวงพ่อพุทธโสธร
THAI CLASSICAL MOVEMENTS TO SACRIFICE A THANK OFFERING TO BUDDHA SOTHON
ปภัสสร เจริญพิสัยสุข 2561
กระบวนท่ารำถวายมือแก้บน บูชาหลวงพ่อพุทธโสธร
0
สีสันความประทับใจในการเชิดสิงโต
COLORFUL AND IMPRESSION OF THE LION DANCE PERFORMANCE
พีรวัฒน์ อินนุพัฒน์ 2561
สีสันความประทับใจในการเชิดสิงโต
0
จิตวิญญาณแห่งศรัทธา
The Spirit of Faith
อัญชิสา ศรีสมุทร 2561
จิตวิญญาณแห่งศรัทธา
0
พิธีกรรมและการแสดงในการขอฝนของวัฒนธรรมอีสาน
RAINMAKING RITUALS AND PERFORMANCES IN THE NORTHEASTERN CULTURE
ธัญญาภรณ์ พลายงาม 2560
พิธีกรรมและการแสดงในการขอฝนของวัฒนธรรมอีสาน
0
การดำเนินทำนองระนาดทุ้ม เพลงฉิ่งพระฉันเช้าในงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
The Melodic Varationi of Ranad Thum in “Pleng Ching Pra Chan Chao” in The Royal Cremation Ceremony of King Bhumibol Adulyadej
จักกฤษณ์ วัฒนากูล 2560
การดำเนินทำนองระนาดทุ้ม เพลงฉิ่งพระฉันเช้าในงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
0
พิมพ์นิยมแห่งความงาม
Popularity of Beauty
ณัฐวุฒิ แต่งวัฒนไพบูลย์ 2560
พิมพ์นิยมแห่งความงาม
0
วิเคราะห์อัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร
AN ANALYSIS OF THE IDENTITY OF NAI RONG IN LAKON CHATRI OF PETCHABURI PROVINCE
นาวี สาสงเคราะห 2559
วิเคราะห์อัตลักษณ์ตัวนายโรงละครชาตรีเมืองเพชร
0
ละครเรื่อง พระมหาชนก ของ เสรี หวังในธรรม
THE DRAMA OF MAHAJANAKA BY SERI WANGNAITHAM
อนัส มาลาวงษ์ 2559
ละครเรื่อง พระมหาชนก ของ เสรี หวังในธรรม
0
รูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ : กรณีศึกษา พรเทพ พรทวี
THE PATTERNS OF PRESENTATION MAHAJATI SERMON : THE CASE STUDY OF PORNTHEP PORNTAWEE
ฤทธิชัย ฝังนาค 2559
รูปแบบการแสดงประกอบการเทศน์มหาชาติ : กรณีศึกษา พรเทพ พรทวี
0
บทบาทนางมณโฑในการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้ำทิพย์
THE ROLE OF MANDODARI IN KHON PERFOMANCE “RAMAKIEN”, EPISODE OF “MANDODARI BREWING AMRITA”
อรอุมา สุขิตโภคากุล 2559
บทบาทนางมณโฑในการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้ำทิพย์
0
การศึกษากระบวนท่ารำ เพลง ดำเนินพราหมณ์ ในการแสดงโขนพระราชทานฯ ตอน ศึกมัยราพณ์
THE CHOREOGRAPHY OF THE SACRED MUSIC DAMNEUN BRAHM FROM THE ROYAL KHON PERFORMANCE EPISODE: BATTLE OF MAIYARAP
สันติ เสงี่ยมงาม 2559
การศึกษากระบวนท่ารำ เพลง ดำเนินพราหมณ์ ในการแสดงโขนพระราชทานฯ ตอน ศึกมัยราพณ์
0
การวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนท่าราชมพูพานกับชมพูหมี
A C0MPARISON ANALYSIS THE DANCE POSTURE OF CHOMPHUPHAN WITH CHOMPHUMEE
ธงชัย ศรีนา 2559
การวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนท่าราชมพูพานกับชมพูหมี
0