สวัสดีค่ะ

101

สื่อการสอน Media
ดูทั้งหมด

154

องค์ความรู้ Knowledge
ดูทั้งหมด

5

งานวิจัย Research
ดูทั้งหมด

ข่าวล่าสุด

Card image cap

การเป่าโหวดลายเต้ยโขง

185 / 15/03/2562

การเป่าโหวดลายเต้ยโขง...

Card image cap

สื่อดนตรีพื้นบ้านอีสาน

267 / 15/03/2562

สื่อดนตรีพื้นบ้านอีสาน ได้แก่ ดปงลาง พิณ แคน โหวด ซอ กลองยาว กลองรำมะนาอีสาน...

Card image cap

สื่อสร้างสรรค์งานดนตรีพื้นบ้านอีสาน

161 / 15/03/2562

สื่อสร้างสรรค์ดนตรีพื้นบ้านอีสานประกอบการแสดงชุด อีสานลายมังกร...

สื่อยอดนิยม 4 อันดับ

บทความแนวทางการเสนอหัวข้อวิจัย/สร้างสรรค์ให้ได้รับทุน

956 / 15/03/2562

แนวทางการเสนอหัวข้อวิจัย/สร้างสรรค์ให้ได้รับทุน Good practice for proposing topics for research / creation to receive scholarships นางสาวชัญญาภัค แก้วไทรท้ว...

ลายลมพัดพร้าว

471 / 15/03/2562

การบรรเลงโปงลาง ลายลมพัดพร้าว...

เพลงยั่วหัวโต

443 / 09/04/2562

การแสดงสร้างสรรค์ ชุด เพลงยั่ว หัวโต ได้รับแรงบันดาลใจจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของอ...