สวัสดีค่ะ

101

สื่อการสอน Media
ดูทั้งหมด

154

องค์ความรู้ Knowledge
ดูทั้งหมด

5

งานวิจัย Research
ดูทั้งหมด

ข่าวล่าสุด

Card image cap

สื่อดนตรีพื้นบ้านอีสาน

16 / 15/03/2562

สื่อดนตรีพื้นบ้านอีสาน ได้แก่ ดปงลาง พิณ แคน โหวด ซอ กลองยาว กลองรำมะนาอีสาน...

Card image cap

โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติ

39 / 14/03/2562

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีคือโครงการในพระราชดำริ...

Card image cap

คอร์สอบรม ดิจิทัลภาครัฐ ของ สพว.

29 / 14/03/2562

คอร์สอบรม ดิจิทัลภาครัฐ ของ สพว....

สื่อยอดนิยม 4 อันดับ

บทความแนวทางการเสนอหัวข้อวิจัย/สร้างสรรค์ให้ได้รับทุน

126 / 15/03/2562

แนวทางการเสนอหัวข้อวิจัย/สร้างสรรค์ให้ได้รับทุน Good practice for proposing topics for research / creation to receive scholarships นางสาวชัญญาภัค แก้วไทรท้ว...

แคน

69 / 27/09/2561

...

การบรรเลงแคนวง เพลงลาวสมเด็จ

53 / 15/03/2562

บรรเลงแคนวง เพลงลาวสมเด็จ...