You are here :

ข่าวประชาสัมพันธ์

Card image cap

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม

218 / 09/08/2565

วารสาร “วิพิธพัฒนศิลป์” E-ISSN: 2730-3640 รับตีพิมพ์บทความคุณภาพทางด้านศิลปะ นาฏ...

Card image cap

มีดีต้องแชร์ "ชี้เป้าเครื่องมือแก้ทุจริตในภาครัฐ"

208 / 09/08/2565

เครื่องมือแก้ทุจริจในภาครัฐ / กลไกในโครงการ "มีดีต้องแชร์" ศูนย์อำน...

Card image cap

เยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พลวัตทางวัฒนธรรม

210 / 09/08/2565

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จั...