You are here :


สื่อการสอน

คำศัพสังคีท์ตเบื้องต้น

140 / 26/03/2562

คำอธิบายศัพท์ที่เกี่ยวกับดนตรีไทย...

อรุษ อักษรนำ
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

การเป่าปี่ในเพลง.....

228 / 26/03/2562

กลวิธีการเป่าปี่ใน........

จักรพล จบสัญจร
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

ฟ้อนสาวไหมแมงบ้ง

373 / 15/03/2562

ฟ้อนสาวไหมแมงบ้ง เพลงเก้ากุ่ม ประพันธ์เพลงโดยอาจารย์รักเกียรติ ปัญญายศ...

วนศ.เชียงใหม่ อนุมัติการเผยแพร่
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

กระบวนท่ารำชุด ตรวจพลพญาวานร

281 / 15/03/2562

สื่อการเรียนการสอน วิชานาฏศิลป์ไทย (โขนลิง) โดย อ.วิสูตร ผูกรอด ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่...

จารุวัฒน์ ศรีโสภา
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

เทคนิคจำสูตรพื้นที่และปริมาตรขั้นเทพ

156 / 15/03/2562

เทคนิคจำสูตรพื้นที่และปริมาตรขั้นเทพ ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อรับสาระอื่นๆ เพจ https://www.facebook.com/TiwIndy2016/......

จิรวัฒน์ แจ้คำ
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

Ebook

3056 / 15/03/2562

บรรณานุกรม...

อัญจนา คงนุ่น
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

วิทยุล้านนา

460 / 15/03/2562

วิทยุล้านนา www.cm77.com วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา คลื่นความถี่ 97.50 MHz. สถานีวิทยุสาธารณะ ที่เกี่ยวของกับคติคำคม สาระ ...

วนศ.เชียงใหม่ อนุมัติการเผยแพร่
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

เอกสารประกอบการสอน

148 / 15/03/2562

หนังสืออ้างอิง...

อัญจนา คงนุ่น
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

เอกสารประกอบการสอน

152 / 15/03/2562

ประเภทหนังสืออ้างอิง...

อัญจนา คงนุ่น
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

เทคนิคเอนโกบ

131 / 15/03/2562

เทคนิคทางเครื่องเคลือบดินเผา...

เกษกานต์ ชูประดิษฐ์
หน่วยงาน วิทยาลัยช่างศิลป

เรียนสะล้อ ตอนพรหมนิ้ว

238 / 15/03/2562

โดยปกติแล้วการเรียนสะล้อมีหลากหลายขั้นตอน. การพรมนิ้วก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง ที่ผู้เรียนควรจะฝึกไว้เป็นเ...

วนศ.เชียงใหม่ อนุมัติการเผยแพร่
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

เอกสารประกอบการสอน

157 / 15/03/2562

หนังสืออ้าอิง...

อัญจนา คงนุ่น
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

การบรรเลงรวมวง

124 / 15/03/2562

...

วนศ.เชียงใหม่ อนุมัติการเผยแพร่
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

ฟ้อนอวยจัย

165 / 15/03/2562

...

วนศ.เชียงใหม่ อนุมัติการเผยแพร่
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

เอกสารประกอบการสอน

158 / 15/03/2562

...

อัญจนา คงนุ่น
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

สื่อการสอน

199 / 15/03/2562

สื่อการสอน (Instructional Media)...

กอปรกุล หนูเลี่ยง
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

123

128 / 15/03/2562

...

รุ่งโรจน์ กัววัฒนาพันธ์
หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี