You are here :

เพลงยั่วหัวโต

Card image cap
ADMIN
คณะศิลปวิจิตร
499 views / 09/04/2562

การแสดงสร้างสรรค์ ชุด เพลงยั่ว หัวโต ได้รับแรงบันดาลใจจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดเทศกาล " หัวโตอู่ทอง" โดยมีการฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมซึ่งขบวนแห่ในงานประเพณีต่างๆ ชาวบ้านจะประดิษฐ์หัวโตเป็นรูปศีรษะขนาดใหญ่สำหรับสวมศีรษะและแต่งกายด้วยสีสันสดใสใสร่วมขบวนแห่โดยมีกลองยาวตีประกอบด้วยความสนุกสนาน รูปแบบการแสดงแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง กล่าวคือ ช่วงแรกเป็นการแสดงของหญิงสาวที่แต่งตัวสีสันสดใส กำลังเตรียมตัวไปร่วมขบวนแห่ในงานรื่นเริง ช่วงที่ ๒ เป็นการแสดงท่าเต้นของผู้แสดงชายโดยสวมหัวโตในลักษณะศีรษะที่ต่างกัน และช่วงสุดท้ายเป็นการเกี้ยวพาราสีระหว่างชายสวมหัวโตและหญิงสาว โดยใช้เครื่องดนตรีวงกลองยาวและแตรรวง ประกอบการร้องเพลงพื้นบ้านเพลงยั่ว ผสมผสานท่วงทำนองสมัยใหม่และปิดท้ายด้วยจังหวะรำวง ผู้แสดงแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายที่มีสีสันสดใสในยุค พ.ศ. ๒๕๐๐
ประเภทงานวิจัย: 4.ส่งเสริมอุตสาหกรรม-การแสดงนาฏศิลป์-ดนตรี “ชุดสร้างสรรค์”
ชื่อผู้แต่ง:
หน่วยงานผลิตสื่อ: วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ปีที่ตีพิมพ์: 2561
ปีงบประมาณ: 2561

ลิงค์อื่นๆ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

May your also like

No Data Matched