You are here :

สื่อการสอนของวนศ.เชียงใหม่ อนุมัติการเผยแพร่

ฟ้อนสาวไหมแมงบ้ง

326 / 2019-03-15

ฟ้อนสาวไหมแมงบ้ง เพลงเก้ากุ่ม ประพันธ์เพลงโดยอาจารย์รักเกียรติ ปัญญายศ...

วิทยุล้านนา

357 / 2019-03-15

วิทยุล้านนา www.cm77.com วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา คลื่นความถี่ 97.50 MHz. สถานีวิทยุสาธารณะ ที่เกี่ยวของกับคติคำคม สาระ ...

เรียนสะล้อ ตอนพรหมนิ้ว

206 / 2019-03-15

โดยปกติแล้วการเรียนสะล้อมีหลากหลายขั้นตอน. การพรมนิ้วก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง ที่ผู้เรียนควรจะฝึกไว้เป็นเ...

เพลงฟ้อนเครื่องสักการะ

539 / 2019-03-15

ประพันธ์ทำนองโดยอาจารย์รักเกียรติ ปัญญายศ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ บทร้องโดย นายธีรวัฒน์ หมื่นทา ควบคุ...

เพลงบรมวล

217 / 2019-03-15

บทร้องทำนองโดยนายธีรวัฒน์ หมื่นทา วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ขลุ่ยโดยนายนรินทร์ ศรีบุญเรือง Sound Neginar นายวิศรุศ ...

เรียนสะล้อ

301 / 2019-03-15

สะล้อ เครื่องตรีล้านนาไทย ประเภทเครื่องสีสามารถบรรเลงได้ในโอกาสต่างๆในครั้งนี้จะเป็นการเรียนรู้ในเครื...