มีดีต้องแชร์ "ชี้เป้าเครื่องมือแก้ทุจริตในภาครัฐ"

Card image cap
Card image cap
ธนาธรณ์ มาสม
258 views 09/08/2565

เครื่องมือแก้ทุจริจในภาครัฐ / กลไกในโครงการ "มีดีต้องแชร์" ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม พรก.กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โทร 02-502-6670-80 ต่อ 4230

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์อ้างอิง https://nacaoc.pacc.go.th/covid19/index_shared.php

ข่าวล่าสุด