สวัสดีค่ะ

101

สื่อการสอน Media
ดูทั้งหมด

154

องค์ความรู้ Knowledge
ดูทั้งหมด

5

งานวิจัย Research
ดูทั้งหมด

ข่าวล่าสุด

Card image cap

สื่อดนตรีพื้นบ้านอีสาน

885 / 15/03/2562

สื่อดนตรีพื้นบ้านอีสาน ได้แก่ ดปงลาง พิณ แคน โหวด ซอ กลองยาว กลองรำมะนาอีสาน...

Card image cap

สื่อสร้างสรรค์งานดนตรีพื้นบ้านอีสาน

557 / 15/03/2562

สื่อสร้างสรรค์ดนตรีพื้นบ้านอีสานประกอบการแสดงชุด อีสานลายมังกร...

Card image cap

การเป่าโหวดลายเต้ยโขง

595 / 15/03/2562

การเป่าโหวดลายเต้ยโขง...

สื่อยอดนิยม 4 อันดับ

Ebook

3067 / 15/03/2562

บรรณานุกรม...

บทความแนวทางการเสนอหัวข้อวิจัย/สร้างสรรค์ให้ได้รับทุน

1916 / 15/03/2562

แนวทางการเสนอหัวข้อวิจัย/สร้างสรรค์ให้ได้รับทุน Good practice for proposing topics for research / creation to receive scholarships นางสาวชัญญาภัค แก้วไทรท้ว...

ดอกไม้ประดิษฐ์จากขนมปัง

1016 / 15/03/2562

นำขนมปังที่หมดอายุแล้วมานวดกับกาวลาเท็กซ์และแป้งมัน แล้วนำมาใส่สี (สีน้ำ) ตามความพอใจ เสร็จแล้วนำมาปั้นใ...