ระบบสื่อสาระองค์ความรู้

125

สื่อการเรียนรู้
Media

ดูทั้งหมด

17

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
Knowledge

ดูทั้งหมด

5

งานวิจัย
Research

ดูทั้งหมด

16

ผลงานสร้างสรรค์
Creative Arts

ดูทั้งหมด

78

วิทยานิพนธ์
Thesis

ดูทั้งหมด

ข่าวล่าสุด

Card image cap

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม

8 / 09/08/2565

วารสาร “วิพิธพัฒนศิลป์” E-ISSN: 2730-3640 รับตีพิมพ์บทความคุณภาพทางด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ และการ...

Card image cap

มีดีต้องแชร์ "ชี้เป้าเครื่องมือแก้ทุจริตในภาครัฐ"

3 / 09/08/2565

เครื่องมือแก้ทุจริจในภาครัฐ / กลไกในโครงการ "มีดีต้องแชร์" ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช...

Card image cap

เยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พลวัตทางวัฒนธรรม

8 / 09/08/2565

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการ “เยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ...

สื่อยอดนิยม 4 อันดับ

บทความแนวทางการเสนอหัวข้อวิจัย/สร้างสรรค์ให้ได้รับทุน

1973 / 15/03/2562

แนวทางการเสนอหัวข้อวิจัย/สร้างสรรค์ให้ได้รับทุน Good practice for proposing topics for research / creation to receive scholarships นางสาวชัญญาภัค แก้วไทรท้ว...

ดอกไม้ประดิษฐ์จากขนมปัง

1070 / 15/03/2562

นำขนมปังที่หมดอายุแล้วมานวดกับกาวลาเท็กซ์และแป้งมัน แล้วนำมาใส่สี (สีน้ำ) ตามความพอใจ เสร็จแล้วนำมาปั้นใ...

ลายลมพัดพร้าว

934 / 15/03/2562

การบรรเลงโปงลาง ลายลมพัดพร้าว...