สวัสดีค่ะ

101

สื่อการสอน Media
ดูทั้งหมด

154

องค์ความรู้ Knowledge
ดูทั้งหมด

5

งานวิจัย Research
ดูทั้งหมด

ข่าวล่าสุด

Card image cap

สื่อดนตรีพื้นบ้านอีสาน

7 / 15/03/2562

สื่อดนตรีพื้นบ้านอีสาน ได้แก่ ดปงลาง พิณ แคน โหวด ซอ กลองยาว กลองรำมะนาอีสาน...

Card image cap

ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นปีที่1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

6 / 15/03/2562

สำหรับผู้ที่ติด 0 ร มส มผ สามารถยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ช่วงแรกได้ตั้งแต่วันที่ 14/03/2562 - 22/03/2562 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันท...

Card image cap

โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติ

13 / 14/03/2562

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีคือโครงการในพระราชดำริ...

สื่อยอดนิยม 4 อันดับ

บทความแนวทางการเสนอหัวข้อวิจัย/สร้างสรรค์ให้ได้รับทุน

104 / 15/03/2562

แนวทางการเสนอหัวข้อวิจัย/สร้างสรรค์ให้ได้รับทุน Good practice for proposing topics for research / creation to receive scholarships นางสาวชัญญาภัค แก้วไทรท้ว...

แคน

54 / 27/09/2561

...