ระบบสื่อสาระองค์ความรู้

409

สื่อการเรียนรู้
Media

ดูทั้งหมด

146

การจัดการองค์ความรู้ (KM)
Knowledge

ดูทั้งหมด

353

งานวิจัย
Research

ดูทั้งหมด

131

ผลงานสร้างสรรค์
Creative Arts

ดูทั้งหมด

129

วิทยานิพนธ์
Thesis

ดูทั้งหมด

ข่าวล่าสุด

Card image cap

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม

366 / 09/08/2565

วารสาร “วิพิธพัฒนศิลป์” E-ISSN: 2730-3640 รับตีพิมพ์บทความคุณภาพทางด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ และการ...

Card image cap

มีดีต้องแชร์ "ชี้เป้าเครื่องมือแก้ทุจริตในภาครัฐ"

363 / 09/08/2565

เครื่องมือแก้ทุจริจในภาครัฐ / กลไกในโครงการ "มีดีต้องแชร์" ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช...

Card image cap

เยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พลวัตทางวัฒนธรรม

354 / 09/08/2565

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการ “เยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ...

สื่อยอดนิยม 4 อันดับ

บทความแนวทางการเสนอหัวข้อวิจัย/สร้างสรรค์ให้ได้รับทุน

2692 / 15/03/2562

แนวทางการเสนอหัวข้อวิจัย/สร้างสรรค์ให้ได้รับทุน Good practice for proposing topics for research / creation to receive scholarships นางสาวชัญญาภัค แก้วไทรท้ว...

ดอกไม้ประดิษฐ์จากขนมปัง

1510 / 15/03/2562

นำขนมปังที่หมดอายุแล้วมานวดกับกาวลาเท็กซ์และแป้งมัน แล้วนำมาใส่สี (สีน้ำ) ตามความพอใจ เสร็จแล้วนำมาปั้นใ...

ลายลมพัดพร้าว

1329 / 15/03/2562

การบรรเลงโปงลาง ลายลมพัดพร้าว...